Kvalifikácia na MSR Stredných škôl Stredné Slovensko 2013 - chlapci

Liga jednotlivcov


 

S podporou Samosprávneho Banskobystrického kraja


Stredoškolská liga v elektronických šípkach 2012 / 2013


Vážení športoví priatelia

 

                V priebehu školského roka 2012 – 2013 absolvujeme tri kvalifikačné turnaje, v ktorých sa rozhodne o postupujúcom na MSR stredných škôl v el. šípkach. Termíny turnajov sú : 15. novembra 2012 v Dart clube v Brezne, 13. decembra 2012 v Dart clube v Brezne a 14. februára  2013 v Dart clube v Brezne. Pozvánky na jednotlivé kolá dostanete niekoľko dní před turnajom aj s prihláškami.  Konkrétny počet postupujúcich z nášho regionu bude známy až po odohratí prvých dvoch kvalifikačných kôl, keď že postupový kľúč zahŕňa aj počet štartujúcich škôl v jednotlivých regionoch t. z. čím viac zúčastnených škôl tým viac postupových miest z nášho regionu.

Záverečný turnaj by sa mal uskutočniť niekedy  v prvej polovici marca v Poprade v hoteli Satel, o tom budete ešte včas informovaní.

Dopravu na turnaj si každá škola zabezpečuje individuálne.

 

HRACÍ MODEL – CHLAPCI, DIEVČATÁ

               

  1. hra ( začiatok hry) – jeden mini zápas bude pozostávať z jednej hry 301 single out.V prípade semifinále a finále môže organizátor turnaja zmeniť minizápas na dva víťazné legy. Táto zmena je podmienená dostatkom časového priestoru na takúto zmenu.  Pred zápasom hráči hodia na stred. Rozhod na stred začína hráč, ktorého družstvo je vedené ako domáce. Ak sa hráčovi pri pokuse nezapichne do terča šípka, hádže ihneď ešte raz. Ak sa nezapichne ani druhá, hádže ešte jeden pokus. Ak sa ani po tretí raz šípka nezapichne, začína automaticky mini zápas hráč, číslo 2. Samotnú hru 301 SINGLE OUT začína hráč, ktorý bol pri svojom pokuse bližšie k stredu terča Na zápas v turnaji chlapcov nastupujú po štyria hráči,  v turnaji dievčat sú tri hráčky. Mini zápasy sa hrajú podľa rozpisu na zápise o stretnutí systémom každý s každým.
  2. ukončenie mini zápasu (legu) – ak ani jeden z hráčov do 10. kola neukončí leg, platí pravidlo hodu na stred podľa nasledovných kritérií :

-          v prípade, že majú hráči rozdielne skóre, vyhráva hráč s nižším skóre na ukazovateli

-          ak majú obidvaja hráči rovnaké skóre na ukazovateli, nasleduje rozhod na stred podľa pravidiel, ktoré sú popísané v texte vyššie.

 

  1. skóre – zápas sa hrá formou každý s každým podľa predpísaného hracieho plánu. V momente keď niektoré družstvo dosiahne deviaty bod zápas končí a do tabuľky alebo pavúka sa započíta skóre ktoré je aktuálne podľa rozpisu zápasu. Zápasy , ktoré sú nižšie v poradí na hracej listine sa do skóre počítať nebudú. Takže ak dosiahnete deviaty bod v zápase s poradovým číslom 13, skóre zápasov na pozícii 14, 15, 16 sa nepočíta, aj keď sa tieto zápasy odohrali.
  2. bodovanie – za víťazný zápas obdrží družstvo 2 body a porazení 0 bodov. V prípade remízy si každé z družstiev do tabuľky zapíše jeden bod., to je v prípade, že sa bude hrať systémom – skupiny. Ak  organizátor zvolí systém obojstraný KO pavúk, tak víťazný tím automaticky postupuje do ďalšieho kola.
  3. postup zo skupiny – zo skupiny postupujú najlepšie dve družstvá do štvrťfinále a budú zaradené na pozíciu, ktorá je zrejmá z rozlosovania.
  1. kritériá pri rovnosti bodov

-          ak sa rozhoduje po poradí v skupine medzi dvomi družstvami, o poradí rozhoduje ich vzájomný zápas

-          Ak sa rozhoduje o poradí medzi viac ako dvoma družstvami, o ich umiestnení rozhodne mini tabuľka ich vzájomných zápasov.

-          Ak ani druhé kritérium neurčí poradie, o poradí medzi dvoma , či viacerými družstvami rozhodne celkové skóre zo všetkých zápasov v skupine

-          Ak ani toto kritérium nerozhodne, vedúci družstva určí jedného hráča z každého družstva na odohratie doplnkového zápasu , ktorý rozhodne o postupujúcom. Doplnkový zápas sa hrá presne podľa pravidiel ako každý mini zápas v skupine

 

  1. priebeh turnaja – po vyhlásení zápasu od stola rozhodcov preberie jeden z kapitánov od rozhodcov hraciu listinu. Hraciu listinu najprv vyplňujú domáci, potom hostia. Ak chcú kapitáni zatajiť poradie hráčov na súpiske, domáci vypíšu súpisku, potom ju preložia na polovicu tak, aby mená hráčov neboli viditeľné a následne vyplnia súpisku hostia. Toto sa deje za prítomnosti oboch kapitánov. Je na zodpovednosti samotných kapitánov dodržať tento postup. Spätné reklamácie , či sťažnosti sú neprípustné. Po odohratí zápasu podpíšu obidvaja kapitáni zápis o stretnutí a kapitán víťazného družstva zápis prinesie rozhodcom.

 

  1. poradie zápasov – v skupinách je stanovené nasledovné poradie zápasov ( kľúč, podľa ktorého budú vyhlasované jednotlivé zápasy )

      -  zápas číslo 1        družstvo č. 1  - družstvo č. 4

        -  zápas číslo 2        družstvo č. 2  - družstvo č. 3

      -  zápas číslo 3        družstvo č. 3  - družstvo č. 1

        -  zápas číslo 4        družstvo č. 4  - družstvo č. 2

                -  zápas číslo 5    družstvo č. 1          - družstvo č. 2

                -  zápas číslo 6    družstvo č. 3          - družstvo č. 4

            V prípade, že sa bude hrať systémom obojstranné KO, poradie zápasov  určuje rozpis pavúka.

 

  1. disciplinárne pravidlá

         počas celého turnaja je na hracej ploche prísny zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov. V prípade porušenia týchto nariadení nasleduje upozornenie jednotlivca na túto skutočnosť. V prípade nerešpektovania tohto nariadenia po upozornení nasleduje okamžité vylúčenie jednotlivca z ďalších bojov a vykázanie jednotlivca z priestorov , kde turnaj prebieha.

         Nie je dovolené rušiť súpera, zosmiešňovať, komentovať hody, pokrikovať vulgárne výrazy  a podobne rozptyľovať koncentráciu  počas hodu či takto narušovať plynulosť turnaja. V prípade nerešpektovania tohto nariadenia platí postup z predošlého bodu

 

  1. protesty – protest k priebehu jednotlivých zápasov , či minizápasov je možné podať iba v priebehu zápasu a to tak, že prerušíte zápas a požiadate o asistenciu rozhodcu pri riešení problému. Protesty po odovzdaní hracej listiny podpísanej oboma kapitánmi nie je možné. Takýto oneskorený protest je možné iba v prípade preukázaného neoprávneného štartu hráča v zápase, alebo iných prípadoch, ktoré je možné kontrolovať aj spätne.

 

 

 

Toľko informácie o turnaji . Ak by ste potrebovali niečo ešte spresniť, kontaktujte ma prosím na tel. čísle 0905 801 138  - Peter Pocklan.

 

 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami                                                       Peter Pocklan

                                                                                                                Organizátor podujatia

 

 

 

 

 

 
 

Výber možnosti zobrazenia


 

Ligový archív