icona

Sezóna 2014 / 2015 v Dart clube v Brezne

 
25.8.2014 | Spravodaj »  Šípkarské turnaje,  | Reakcie (0)
 

Mestská liga v elektronických šípkach 2014 – 2015

Začiatok sezóny : 9. Septembra 2014 20 00 hod. prvé kolo

Ukončenie sezóny : 6. Júna 2015 20 00 hod. posledné kolo

Vyhodnotenie sezóny :  20. Júna 2015 -  Leto Cup 2015

Vyhodnotení hráči : Prvý šiesti v lige – poháre + vecné ceny + finančné odmeny

Disciplína : 501 DO na dva víťazné legy obojstranný KO pavúk, najlepší výsledok v mesiaci sa započítava do rebríčka SŠF

Štartovné : 0

Hrací deň : Každá sobota o 20 00 hod.

Organizátor : Melicher Pavel 0908 658 501

 

Premier Liga v elektronických šípkach 2014 – 2015

Štartovné :

Štartovné do súťaže je 20,- Eur  dotácia ligy 400 €, ktorá sa rozdelí pomerným spôsobom medzi štyroch najúspešnejších, samozrejme, že nebudú chýbať trofeje.

Systém Hry :

Hrá sa každý s každým dvojkolovo, po odohratí základnej časti nasleduje semifinále, v ktorom sa stretnú krížovým pravidlom 1. - 4. a 2. - 3. po základnej časti, porazení semifinalisti hrajú zápas o tretie miesto a víťazi finále. Pozor, semifinále, finále a zápas o tretie miesto sa hrajú na dve víťazstvá.

Samotný zápas :

Samotný zápas medzi súpermi pozostáva z legov 501 DO, hrá sa na osem víťazných legov, maximálny počet víťazných legov je však 14 v zápase. Zápas sa končí vtedy keď jeden zo súperov dosiahne ôsmy

víťazný leg, to znamená 8 : 0, 8 : 1, 8 : 2 atď. No súčet legov môže byť maximálne 14, to značí že najtesnejšia výhra je 8 : 6, ale môže sa zrodiť aj remíza 7 : 7, vtedy je duel skončený.

 Bodovanie :

Víťazstvo 2 body, remíza 1 bod, prehra 0 bodov.

 Čas zápasu :

V tabuľke rozpis zápasov sú určené termíny, do kedy treba zápasy daného kola odohrať, je len čisto na aktéroch zápasov kedy sa dohodnú a v akom hracom čase sa zápas uskutoční. Prosím, aby ste termíny dodržiavali. V prípade, že hráč na zápas nenastúpi, po prvej dohode hráčov, prichádza ešte do úvahy náhradný termín, ak však ani tento nebude dodržaný, určí tretí termín organizátor ligy, po tomto termíne už nasleduje kontumácia výsledku pre hráča, ktorý opakovane nenastúpi na duel.

Pravidlá a typ šípkarskeho prístroja :

Hrá sa podľa platných pravidiel SŠF 501 DO, duely sa budú odohrávať v priestoroch Dart clubu Brezno na prístrojoch DART CYBERDINE.

Zápis o stretnutí :

Zápis o stretnutí bude k dispozícii pri personále v Dart clube. Po každom zápase musí byť zápis vypísaný podľa predlohy a musí byť podpísaný obidvomi súpermi, ináč je neplatný. Úlohu rozhodcu v tomto prípade plní personál Dart clubu, resp. tretia osoba, ktorá sa zúčastní na zápase.

Termín registrácie:

Prihlásiť sa do Premier ligy môžete do 30.9.2014. Vyplnenú prihlášku a zaplatené štartovné necháte za barom v Dart clube.

Začiatok sezóny :  október 2014 – individuálny rozpis zápasov – limitovaný počet hráčov min. 6 max. 10 hráčov

Zápis do súťaže : do konca septembra 2014 v Dart clube

Ukončenie sezóny : máj 2015 - posledné kolo podľa rozpisu

Vyhodnotenie sezóny :  20. Júna 2015 -  Leto Cup 2015

Vyhodnotení hráči : Prvý štyria v lige – poháre + vecné ceny + finančné odmeny

Štartovné : 20 ,- Eur

Info : www.1dartclub.sk, priamo v klube

Organizátor :  1. Dart club Brezno 0905 801 138

 

 

Tréningový deň

Každý štvrtok od 17 00 do 21 00 hod. v Dart clube pre všetkých hráčov a členov 1. DC Brezno + individuálne tréningy podľa možností hráčov, každý deň v priestoroch Dart clubu počas otváracích hodín.

Liga družstiev Region Stred 2014 - 2015

Začiatok sezóny :  október 2014 – individuálny rozpis zápasov

Zápis do súťaže : do konca septembra 2014 v Dart clube, súťaž sa bude riadiť pravidlami SŠF

Ukončenie sezóny : apríl 2015 - posledné kolo podľa rozpisu

Vyhodnotenie sezóny :  20. Júna 2015 -  Leto Cup 2015

Vyhodnotené tímy : Podľa účasti – garantovaný postup na Majstrovstvá Slovenska družstiev + najlepšie tri tímy v regione vyhodnotené 20. Júna 2015 na Leto Cupe v Brezne

Štartovné : 20 ,- Eur družstvo + 10 ,- Eur každý hráč na súpiske

Info : www.1dartclub.sk, www.slovakiadart.sk

Organizátor :  1. Dart club Brezno 0905 801 138

Turnaj kategórie región – Memoriál Róberta Barana

Dátum : 20. Decembra 2014 o 14 00 hodine, prezentácia 13 00 hod.

Štartovné 4 ,- Eurá

Disciplína : Hlavný turnaj 501 MO, ženy 501 DO, juniori 501 MO, dvojice 501 MO

Dotácia : 350 ,- Eur

Organizátor : 1. Dart club Brezno 0905 801 138

Turnaj kategórie región – O pohár prezidenta 1. Dart clubu Brezno

Dátum : 9. mája 2015 o 11 00 hodine, prezentácia 10 20 hod.

Štartovné 4 ,- Eurá

Disciplína : Hlavný turnaj 501 DO, ženy 501 DO, juniori 501 MO, dvojice 501 MO

Dotácia : 350 ,- Eur

Organizátor : 1. Dart club Brezno 0905 801 138

Turnaje Kategórie Master 2014 - 2015

Turnaje sa organizujú pod hlavičkou Slovenskej Šípkarskej federácie, počítajú sa do rebríčka SŠF. Každý turnaj sa hrá v troch kategóriách a to Hlavný turnaj 501 DO, ženy 501 DO, juniori 501 MO.

Začiatok turnaja : vždy o 11 00 hodine, prezentácia 10 20 hod.

Miesto turnaja : Dart club Brezno

Štartovné :  hlavný turnaj... 5 ,- Eurá, ženy... 3 ,- Eurá, juniori... 0 ,- Eur

Termíny turnajov : 13. 9. 2014

                                   25. 10. 2014 – pôvodný termín, nový termín Master Stred 18. 10. 2014

                                     6. 12. 2014

                                        7. 2. 2015

                                   7. 3. 2015

                                 25. 4. 2015

Organizátor : 1. Dart club Brezno 0905 801 138

TOP SLOVAKIA DART CUP

Prvý turnaj kategórie TOP sa v tejto sezóne uskutoční 3. - 4. októbra 2014 v Košiciach na Jedlíkovej ulici

Kontakt na organizátora : Ing. Karol Kirchner 0905 700 790

TOP Slovakia Dart Cup II. – 9. – 10. Januára 2015 – pravdepodobne Zvolenská Slatina – Hokejka

TOP Slovakia Dart Cup  III. – 22. - 24. Máj 2015 – Kultúrny dom Nováky

MSR v el. šípkach – 27. – 29. Marec 2015 – hotel Satel Poprad

Stredoškolská liga v elektronických šípkach 2014 / 2015

V priebehu školského roka 2014 – 2015 absolvujeme tri kvalifikačné turnaje, v ktorých sa rozhodne o postupujúcom na MSR stredných škôl v el. šípkach. Termíny turnajov sú : 13. novembra 2014 v Dart clube v Brezne, 11. decembra 2014 v Dart clube v Brezne a 12. februára  2015 v Dart clube v Brezne. Pozvánky na jednotlivé kolá dostanete niekoľko dní před turnajom aj s prihláškami.  Konkrétny počet postupujúcich z nášho regionu bude známy až po odohratí prvých dvoch kvalifikačných kôl, keď že postupový kľúč zahŕňa aj počet štartujúcich škôl v jednotlivých regionoch t. z. čím viac zúčastnených škôl tým viac postupových miest z nášho regionu.

Záverečný turnaj by sa mal uskutočniť niekedy  v prvej polovici marca v Poprade v hoteli Satel, o tom budete ešte včas informovaní.

Dopravu na turnaj si každá škola zabezpečuje individuálne.

HRACÍ MODEL – CHLAPCI, DIEVČATÁ

                1.            hra ( začiatok hry) – jeden mini zápas bude pozostávať z jednej hry 301 single out.V prípade semifinále a finále môže organizátor turnaja zmeniť minizápas na dva víťazné legy. Táto zmena je podmienená dostatkom časového priestoru na takúto zmenu.  Pred zápasom hráči hodia na stred. Rozhod na stred začína hráč, ktorého družstvo je vedené ako domáce. Ak sa hráčovi pri pokuse nezapichne do terča šípka, hádže ihneď ešte raz. Ak sa nezapichne ani druhá, hádže ešte jeden pokus. Ak sa ani po tretí raz šípka nezapichne, začína automaticky mini zápas hráč, číslo 2. Samotnú hru 301 SINGLE OUT začína hráč, ktorý bol pri svojom pokuse bližšie k stredu terča Na zápas v turnaji chlapcov nastupujú po štyria hráči,  v turnaji dievčat sú tri hráčky. Mini zápasy sa hrajú podľa rozpisu na zápise o stretnutí systémom každý s každým.

2.            ukončenie mini zápasu (legu) – ak ani jeden z hráčov do 10. kola neukončí leg, platí pravidlo hodu na stred podľa nasledovných kritérií :

-              v prípade, že majú hráči rozdielne skóre, vyhráva hráč s nižším skóre na ukazovateli

-              ak majú obidvaja hráči rovnaké skóre na ukazovateli, nasleduje rozhod na stred podľa pravidiel, ktoré sú popísané v texte vyššie.

3.            skóre – zápas sa hrá formou každý s každým podľa predpísaného hracieho plánu. V momente keď niektoré družstvo dosiahne deviaty bod zápas končí a do tabuľky alebo pavúka sa započíta skóre ktoré je aktuálne podľa rozpisu zápasu. Zápasy , ktoré sú nižšie v poradí na hracej listine sa do skóre počítať nebudú. Takže ak dosiahnete deviaty bod v zápase s poradovým číslom 13, skóre zápasov na pozícii 14, 15, 16 sa nepočíta, aj keď sa tieto zápasy odohrali.

4.            bodovanie – za víťazný zápas obdrží družstvo 2 body a porazení 0 bodov. V prípade remízy si každé z družstiev do tabuľky zapíše jeden bod., to je v prípade, že sa bude hrať systémom – skupiny. Ak  organizátor zvolí systém obojstraný KO pavúk, tak víťazný tím automaticky postupuje do ďalšieho kola.

5.            postup zo skupiny – zo skupiny postupujú najlepšie dve družstvá do štvrťfinále a budú zaradené na pozíciu, ktorá je zrejmá z rozlosovania.

6.            kritériá pri rovnosti bodov

-              ak sa rozhoduje po poradí v skupine medzi dvomi družstvami, o poradí rozhoduje ich vzájomný zápas

-              Ak sa rozhoduje o poradí medzi viac ako dvoma družstvami, o ich umiestnení rozhodne mini tabuľka ich vzájomných zápasov.

-              Ak ani druhé kritérium neurčí poradie, o poradí medzi dvoma , či viacerými družstvami rozhodne celkové skóre zo všetkých zápasov v skupine

-              Ak ani toto kritérium nerozhodne, vedúci družstva určí jedného hráča z každého družstva na odohratie doplnkového zápasu , ktorý rozhodne o postupujúcom. Doplnkový zápas sa hrá presne podľa pravidiel ako každý mini zápas v skupine

7.            priebeh turnaja – po vyhlásení zápasu od stola rozhodcov preberie jeden z kapitánov od rozhodcov hraciu listinu. Hraciu listinu najprv vyplňujú domáci, potom hostia. Ak chcú kapitáni zatajiť poradie hráčov na súpiske, domáci vypíšu súpisku, potom ju preložia na polovicu tak, aby mená hráčov neboli viditeľné a následne vyplnia súpisku hostia. Toto sa deje za prítomnosti oboch kapitánov. Je na zodpovednosti samotných kapitánov dodržať tento postup. Spätné reklamácie , či sťažnosti sú neprípustné. Po odohratí zápasu podpíšu obidvaja kapitáni zápis o stretnutí a kapitán víťazného družstva zápis prinesie rozhodcom.

8.            poradie zápasov – v skupinách je stanovené nasledovné poradie zápasov ( kľúč, podľa ktorého budú vyhlasované jednotlivé zápasy )

      -  zápas číslo 1             družstvo č. 1      - družstvo č. 4

                -  zápas číslo 2   družstvo č. 2      - družstvo č. 3

      -  zápas číslo 3             družstvo č. 3      - družstvo č. 1  

                -  zápas číslo 4   družstvo č. 4      - družstvo č. 2

                -  zápas číslo 5   družstvo č. 1      - družstvo č. 2

                -  zápas číslo 6   družstvo č. 3      - družstvo č. 4

            V prípade, že sa bude hrať systémom obojstranné KO, poradie zápasov  určuje rozpis pavúka.

9.            disciplinárne pravidlá

             počas celého turnaja je na hracej ploche prísny zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov. V prípade porušenia týchto nariadení nasleduje upozornenie jednotlivca na túto skutočnosť. V prípade nerešpektovania tohto nariadenia po upozornení nasleduje okamžité vylúčenie jednotlivca z ďalších bojov a vykázanie jednotlivca z priestorov , kde turnaj prebieha.

             Nie je dovolené rušiť súpera, zosmiešňovať, komentovať hody, pokrikovať vulgárne výrazy  a podobne rozptyľovať koncentráciu  počas hodu či takto narušovať plynulosť turnaja. V prípade nerešpektovania tohto nariadenia platí postup z predošlého bodu

10.          protesty – protest k priebehu jednotlivých zápasov , či minizápasov je možné podať iba v priebehu zápasu a to tak, že prerušíte zápas a požiadate o asistenciu rozhodcu pri riešení problému. Protesty po odovzdaní hracej listiny podpísanej oboma kapitánmi nie je možné. Takýto oneskorený protest je možné iba v prípade preukázaného neoprávneného štartu hráča v zápase, alebo iných prípadoch, ktoré je možné kontrolovať aj spätne.

 

Zmiešaná liga dvojíc – šípky + stolný futbal

5. kolový turnaj dvojíc, dvojicu tvorí šípkar + stolný futbalista.

Systém hry : obojstranný KO pavúk na dva víťazné legy, losované dvojice

Samotný zápas : 1. leg šípky 701 MO dvojice na jeden display, 2. leg stolný futbal dvojice do sedem – strunky, V prípade tretieho legu rozhod mincou, víťazný pár pri rozhode vyberá disciplínu šípky alebo stolný futbal

Štartovné : 0 ,-

Vyhodnotenie : 20. Júna 2015 na Leto Cupe 2015 – vyhodnotia sa štyria najlepší hráči sezóny, V každom kole sa vyhodnotí víťaz turnaja – tekutá odmena a pod.

Rozpis turnajov : 1. Kolo 27. 9. 2014 19 30 hod.

                              2. Kolo 1. 11. 2014 19 30 hod.

                              3. Kolo 26. 12. 2014 20 30 hod.

                              4. Kolo 28. 2. 2015 19 30 hod.

                              5. Kolo 25. 4. 2015 19 30 hod.

 

Strunková liga stolný futbal 2014/2015

Sobota večer 21:00, dvojice

Bez štartovného, tekutá odmena podľa účasti

Na konci sezóny vyhodnotenie – 20. 6. 2014 – Leto Cup 2015, vyhodnotení budú prvý šiesti hráči

 

I.kolo                    II.kolo                   III.kolo                 IV.kolo                 V.kolo

13. 9.                     18. 10.                  8. 11.                     20. 12.                  3. 1.

 

VI.kolo                 VII.kolo                               VIII.kolo              IX.kolo                 X.kolo

7. 2.                       14. 3.                     18. 4.                        16. 5.                  6. 6.

 

Liga do 21 rokov v stolnom futbale 2014/2015

 

Hracie miesto : Dart club Brezno

Čas turnajov : každý štvrtok 17:00, dvojice – strunky

Začiatok ligy : 11. September 2014

Koniec ligy :  11. Júna 2015

Vyhodnotenie : 20. 6. 2015 Leto Cup 2015 – vyhodnotení budú 4 najlepší hráči + najlepšia žena

Štartovné : Bez štartovného – darčekový poukaz pre víťazov každého kola podľa účasti

 

 
 

Reakcie:

Pridať reakciu:
Reakcie moderujeme aby sme zabránili spamu. To znamená, že sa vaša reakcia nemusí zobraziť hneď po pridaní.
Meno:

Email: (bude zobrazený)
Reakcia:
CAPTCHA ImageReload Image Kontrolný reťazec: